Onderwijs voor ieder kind

Stichting Careduca Foundation zet zich in om de scholing van kinderen in binnen- en buitenland te bevorderen.

Over ons

Stichting Careduca Foundation is opgericht in 2018 en onze statutaire zetel is in Bilthoven. Wij zijn erop gericht om de scholing van kinderen in binnen- en buitenland te bevorderen. De aanleiding voor de oprichting is gelegen in de visie dat goede scholing altijd betere kansen creëert en de overtuiging dat ieder kind recht heeft op onderwijs. Het is dan ook de wens om zoveel mogelijk jonge mensen de kans te geven op een goede en gezonde toekomst. De focus zal daarbij liggen op kinderen afkomstig uit die landen waar kinderen vanwege armoede of conflicten verstoken blijven van  scholing.

Rapportage & resultaten

Beleidsplan en statuten

De Careduca Foundation heeft een actueel beleidsplan opgesteld voor de periode 2018-2022. In dit beleidsplan wordt onder meer ingegaan op:

  • het doel en de doelgroepen van de stichting;
  • de activiteiten van de stichting;
  • de werving, beheer en besteding van financiële middelen;
  • de bestuursfuncties en het beloningsbeleid;
  • de begroting en verantwoording.

Contact

Mail ons
De stichting streeft ernaar om haar interne kosten zo minimaal mogelijk te houden. Om die reden zijn er geen vaste medewerkers in dienst die bereikbaar zijn voor telefonisch overleg. Wel beschikt de stichting over een eigen website en is de stichting bereikbaar via e-mail. Verzoeken aan de stichting dienen via e-mail ingediend te worden.

Nieuwe projecten
De Stichting Careduca Foundation is altijd geïnteresseerd in nieuwe projecten. Elk verzoek wordt allereerst bekeken en getoetst teneinde te beoordelen of dit verzoek binnen het doel en het beleid van de stichting past. Het bestuur van de stichting komt 2 maal per jaar bij elkaar om de geselecteerde verzoeken te beoordelen en donaties toe te kennen. Wordt daartoe besloten of dient naar oordeel van het bestuur nadere informatie te worden gegeven dan wordt door de stichting contact opgenomen met de verzoekers. Op de andere verzoeken wordt niet gereageerd. Verzoeken om een persoonlijke afspraak worden niet gehonoreerd. 

 Contact gegevens
Naam: Stichting Careduca Foundation
Adres: Rembrandtlaan 17-17, 3723 BG Bilthoven
E-mailadres: info@careduca-foundation.com
Website: www.careduca-foundation.com
RSIN / fiscaal nummer: 859080845
KvK-nummer: 72349263